Dekl.period: Producenter

lördag, februari 6, 2021

Det är dags att deklarera januari månads försäljning, Period 1, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 februari och vi behöver er deklaration senast den 10 februari.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida