Dekl.period: Producenter

torsdag, november 4, 2021

Det är dags att deklarera oktober månads försäljning, Period 10, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 november och vi behöver er deklaration senast den 10 november.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida