Dekl.period: Producenter

fredag, juni 5, 2020

Det är dags att deklarera maj månads försäljning, Period 5, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 juni och vi behöver er deklaration senast den 10 juni.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida