Dekl.period: Producenter

måndag, juli 13, 2020

Det är dags att deklarera juni månads försäljning, Period 6, för producenter som deklarerar månadsvis, och Kvartal 2 för producenter som deklarerar kvartalsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 juli och vi behöver er deklaration senast den 15 juli.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida