Dekl.period: Producenter

lördag, maj 2, 2020

Det är dags att deklarera april månads försäljning, Period 4, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 maj och vi behöver er deklaration senast den 10 maj.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida