Dekl.period: Producenter

torsdag, januari 7, 2021

Det är dags att deklarera december månads försäljning, Period 12, för producenter som deklarerar månadsvis, och Kvartal 4 för producenter som deklarerar kvartalsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 januari och vi behöver er deklaration senast den 15 januari.

Vänligen se över era deklarerade mängder - och korrigera vid behov - innan vi stänger året 2020.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida