EMA - Europa minskar avfallet

lördag, november 21, 2020 till söndag, november 29, 2020

21-29 november hålls årets upplaga av EU-projektet ”EMA - Europa minskar avfallet”, eller ”EWWR – European week for waste reduction”. Detta år är temat Osynligt avfall. Alla som vill välkomnas att engagera sig och att sprida budskapet om att vi måste gå mot en mer hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi i vårt samhälle. Med betoning på vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Avfall Sverige är nationell samordnare och har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram filmer och rapporter att sprida.

Här lyfts ett av deras bidrag fram av EWWR, som visar att din nya mobil generar hela 86 kilo avfall vid produktionen, avfall som inte syns!