Sista dag för deklaration: Producenter

onsdag, mars 10, 2021

Det är dags att deklarera februari månads försäljning, Period 2, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 mars och vi behöver er deklaration senast den 10 mars.

Ta mig till Deklarationsportalen.länk till ny sida