KUNSKAPSRUMMET

Export och Distansförsäljning från Sverige

Producentansvar finns i alla europeiska länder. Däremot så skiljer sig lagstiftningen och hanteringen från land till land.

En svensk distributör som exporterat en del av de produkter som köpts in från producent kan kontakta denne för att få miljöavgiften återbetald. Producenten kan i sådant fall göra en exportdeklaration till El-Kretsen och därmed få tillbaka de avgifter som tidigare betalats.  

Säljer ditt företag elprodukter direkt till användare i ett annat EU-land så omfattas du av producentansvaret i det landet. Reglerna kan se olika ut men grunden är att ansluta sig till insamlingssystem (om konsumentelutrustning) samt utse ett juridiskt ombud i det landet, sk. Authorised Representative.

För att underlätta hanteringen har El-Kretsen tillsammans med andra länders insamlingssystem startat ett gemensamt bolag, WEEE Europe. Där kan du få hjälp med regler och avtal i olika länder samt möjligheten att göra deklarationerna för alla länder i en gemensam portal.   

KUNSKAPSRUMMET