Undervisningsmaterial

Hej! Är du lärare eller förskolelärare har du nu möjlighet att gratis beställa en klassuppsättning av Bamsetidningen "Bamse och de försvunna batterierna". Beställningen gör du i formuläret här till höger.

Dessutom kan du redan nu skriva ut olika robotbilder! På så sätt kan du och dina elever skapa egna, riktigt fina batterisamlare. Robotarna hittar du här.

Beställning av Bamsetidningar

Elavfall ur ett världsperspektiv

Av allt elavfall som uppstår i världen samlar El-Kretsen in ungefär 0,3 procent, eller 140 000 ton. Hur övriga cirka 45 miljoner ton hanteras finns det bara delvis kunskap om. En uppskattning är att cirka 20 procent hanteras på miljömässigt godtagbara sätt. Det är ett utbrett problem för både människa och miljö då värdefulla material såsom koppar tas fram genom att elda kablar. Och att prylar som kan läcka miljöfarliga material, till exempel batterier, helt enkelt dumpas i naturen. Dessutom är det ett ökande problem eftersom mängden elprodukter i världen ökar, och därmed också avfallet.

Klicka på någon av rapporterna till höger om du vill du gå in på djupet och lära dig mer när det gäller elavfall, producentansvar, återvinning och mycket mer.

Illegal export av elavfall

El-Kretsens europeiska paraplyorganisation WEEE-Forum har i samarbete med EU, Interpol, FN och andra partners gjort ett tvåårigt projekt CWIT, Countering WEEE Illegal Trade. Syftet var att kartlägga flöden och att skapa beslutsunderlag om hur illegal export kan minimeras. Studien visar att av de cirka 10 miljoner ton elavfall som uppstod inom Europa 2012 så hanterades bara 35 procent inom officiella återvinningssystem. Resten exporterades eller hanterades inom EU men utanför de officiella insamlingssystemen. 750 000 ton uppskattas hamna i soptunnan.

Projektet avslutades 2015.

El-Kretsen i världen

Besök från Indien

Under våren 2017 tog vi på El-Kretsen emot en doktorand från University of Dehli, Harveen Kaur. Hennes syfte var att skapa sig en bättre förståelse hur insamling och återvinning av elektronik fungerar i Sverige och att jämföra förutsättningarna med Indien.

Läs mer >>

El-Kretsen besöker Brasilien

Sverige och Brasilien har ett bilateralt samarbete kring avfall. Som en del i det arbetet arrangerade Naturvårdsverkets Internationella enhet under våren 2017 ett studiebesök för brasilianska tjänstemän. De ville lära sig hur producentansvaret fungerar i teori och praktik här i Sverige. Ett halvår senare följdes samarbetet upp genom en work-shop i Brasilia.

Läs mer >>

Avfallshantering i Ryssland

Ryssland har under de senaste åren utvecklat sin avfallslagstiftning. Ett första fokus har varit att minska mängder avfall för deponi. De har också varit intresserade av producentansvar som metod och styrmedel. Via ett samarbete med Naturvårdsverket bjöds också El-Kretsen in till Moskva under 2015 för ett seminarie om producentansvar.

Läs mer >>

Här blir skrot till statistik

Ser du statistik på elavfall inom Sverige är det stor chans att den kommer från vår egen analysanläggning. Hit kommer omkring två procent av all insamlad småelektronik för att bli till statistik och därmed kunskap. Kunskapen använder vi för att våra förbehandlare ska få rätt ersättning för sitt arbete, men också för att se hur vårt elavfall förändras över tid. Bland annat gör vi löpande mätningar på materialslag, snittålder och vikt per produkt.

På vår analysanläggning gör vi också djupare studier av enskilda produkter eller projekt. År 2015 undersökte vi exempelvis hur stor andel av det insamlade elavfallet som fortfarande fungerar och skulle kunnat återbrukas.

Trender och lärdomar

Var det bättre förr? Ja, i alla fall för de som ville tjäna pengar på materialet i elavfall.

I dag ser vi att plaster ersätter metaller och att produkterna som samlas in blir allt lättare, samtidigt som de består av fler sammansatta material. Legeringar och laminat är ett resultat av hur utvecklingen gått framåt i produktionsprocessen, men det är också en utmaning ur ett återvinningsperspektiv. Att skilja materialen åt och återskapa dem i sin ursprungliga form är ofta tekniskt svårt och energikrävande. Det här är stora frågor för branschen som helhet, och viktigt att diskutera och utreda för att vi tillsammans ska kunna skapa en effektiv materialåtervinning av morgondagens produkter.

Diverse elektronik utveckling styck mot kilo​