Förbehandling

Vår återvinning sker i flera steg av allt finare och noggrannare sortering. När avfallstransporten når en anläggning, noga utvald efter pris, geografiskt läge och teknisk kompetens, tas den först om hand av våra förbehandlare.

Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst.

Våra återvinnare

Vi anlitar ett 30-tal återvinnare (så kallade förbehandlare), där vissa fraktioner kan hanteras lite varstans i Sverige, medan andra fraktioner kräver en mer speciell behandling och bara finns på vissa platser. Nedan är en lista på de olika fraktionerna, och vilka förbehandlare El-Kretsen anlitar för att ta hand om dem:

Diverse elektronik

Stora vitvaror

Kylskåp och frysar

Ljuskällor

Batterier

Brandvarnare

Varje bur som samlas in från återvinningscentralerna har sitt eget ID-nummer, och när buren kommer in till förbehandlarna vägs och registreras avfallet. Det insamlade materialet saneras sedan från farligt avfall. Skadade och farliga produkter ska inte kunna återanvändas, eftersom det riskerar att skada användaren. Förbehandling är nödvändig för att avfallet ska kunna förädlas vidare till nya råvaruresurser.

Det är här den egentliga återvinningen sker – när materialet går från att vara avfall till råvaror genom att skruvas isär, sorteras och finfördelas. Återvinnarna plockar bort batterier och andra miljöfarliga komponenter manuellt innan de slutligen sorterar allt efter materialslag.

Återvinning av metaller spar upp till 95 procent i energi jämfört med att använda jungfrulig råvara – och det fina med metaller är att de kan återvinnas hur många gånger som helst.