Här blir skrot till statistik

Ser du statistik på elavfall inom Sverige är det stor chans att den kommer från vår egen analysanläggning. Hit kommer omkring två procent av all insamlad småelektronik för att bli till statistik och därmed kunskap. Kunskapen använder vi för att våra förbehandlare ska få rätt ersättning för sitt arbete, men också för att se hur vårt elavfall förändras över tid. Bland annat gör vi löpande mätningar på materialslag, snittålder och vikt per produkt.

På vår analysanläggning gör vi också djupare studier av enskilda produkter eller projekt. År 2015 undersökte vi exempelvis hur stor andel av det insamlade elavfallet som fortfarande fungerar och skulle kunnat återbrukas. Under 2016 genomfördes en studie inom återvinning av hela komponenter.

Trender och lärdomar

Var det bättre förr? Ja, i alla fall för de som ville tjäna pengar på materialet i elavfall.

I dag ser vi att plaster ersätter metaller och att produkterna som samlas in blir allt lättare, samtidigt som de består av fler sammansatta material. Legeringar och laminat är ett resultat av hur utvecklingen gått framåt i produktionsprocessen, men det är också en utmaning ur ett återvinningsperspektiv. Att skilja materialen åt och återskapa dem i sin ursprungliga form är ofta tekniskt svårt och energikrävande. Det här är stora frågor för branschen som helhet, och viktigt att diskutera och utreda för att vi tillsammans ska kunna skapa en effektiv materialåtervinning av morgondagens produkter.

Diverse elektronik utveckling styck mot kilo​