Kontakta vår transportavdelning

Har du frågor om transport, insamling etc. så kan du kontakta oss här.

Hyra av lastbärare

Har din verksamhet större mängder elavfall och behöver upphämtning? Tecknar du vårt tjänsteavtal tillhandahåller vi dig med våra kärl (så kallade lastbärare) som du fyller med din elektronik, långa lysrör, övriga ljuskällor eller batterier. När lastbärarna är fulla kontaktar du oss, och vår transportör kommer och hämtar upp lastbärarna hos dig.

Är du en butik som samlar in elektronik från konsumenter eller en producent som deklarerar varor till oss? Kontakta oss för mer information.

Så fungerar det

Standardupplägget innebär månadshyra av dina lastbärare där transport och återvinning ingår upp till 6 eller 12 gånger per kalenderår. Har du behov av en enskild hämtning kan vi erbjuda att göra en punktinsats, och då sker inget utbyte vid hämtningen.

Lastbärare levereras och hämtas av El-Kretsens transportör. Hämtning av fyllda burar beställs via transport@el-kretsen.se alt. 08-545 212 90. För varje hämtad lastbärare lämnas en tom i utbyte.

Den anslutna verksamheten åtar sig att följa El-Kretsens regler och sorteringsanvisningar. Samtliga lastbärare ägs av El-Kretsen AB.

Rapportering till Naturvårdsverkets Avfallsregister

  • Är du Tjänstekund, dvs hyr lastbärare med inkluderade hämtningar, så kommer El-Kretsen att rapportera detta till Naturvårdsverkets Avfallsregister åt dig om du har tecknat Ombudsavtalet. Om du inte har det, kan du teckna det nedan. Ombudsavtalet är digitalt utformat och signeras enkelt med Bank-ID av person som har rätt att teckna avtal. Priset är transaktionsbaserat, 40kr per rapport. Vill du kolla på ombudsavtalet? Klicka här.
  • Lämnar du farligt avfall och behöver hjälp med rapportering till Naturvårdsverkets Avfallsregister? Om du använder dig av vår Verksamhetsavfallsapp, sköter vi rapporteringen åt dig.

Teckna ombudsavtal