Thumbnail: 

Industri- och elbilsbatterier

- Ett nytt insamlingssystem tar form

År 2009 infördes producentansvar på batterier och över en natt tog vi över ansvaret för insamling och återvinning av hushållens små batterier. Sedan dess har utvecklingen lett till att alltfler större batterier, s.k. industribatterier, används även utanför professionella miljöer. Ett exempel är elbilsbatterier, som ska samlas in och omhändertagas den dag de är förbrukade. Detta har lett till att det nu finns ett behov för ett nationellt insamlingssystem även för de större batterierna.

El-Kretsen erbjuder en hållbar insamlingslösning för den nya generationens industribatterier. Det innebär att vi hjälper producenten att tillgodose såväl lagstadgade krav som logistiska och miljömässiga utmaningar. Vår insamlingslösning bygger på att man som batteriproducent är ansluten till El-Kretsen. Till skillnad från små batterier och elektronik kommer kostnaden först när industribatteriet ska tas omhand för återvinning. Ni som kund har möjlighet att vara med och forma systemet efter era behov. På så sätt har ni hela tiden koll på kostnader och har möjlighet att själva styra hur ni vill hantera era batterier. Ni är inte låsta i ett system och slipper binda upp kapital för framtida återvinning.

För mer information kontakta Kristina Eriksson, Produktansvarig för batterier på El-Kretsen.