Kontakta vår transportavdelning

Har du frågor om transport, insamling etc. så kan du kontakta oss här.

KUNSKAPSRUMMET

Insamlingssystem

Återvinning i världsklass, helt enkelt!

El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem som – genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, cirka 15 transportörer och 30 återvinningsanläggningar – har kontroll över hela återvinningskedjan. Detta gör att vi kan garantera att elavfallet hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt.

Återvinningsprocessen

Kort beskrivet innebär El-Kretsen insamlingstjänst att våra specialiserade transportörer hämtar upp elektronik- och batteriavfall från kommunernas insamlingsplatser; från verksamheter; och från de närmare 5 000 batteriholkar vi ansvarar för.

Vill du läsa mer om hur El-Kretsen tar ansvar för vår miljöpåverkan i våra transporter? Klicka här.

Från upphämtningsstället transporteras materialet till någon av våra återvinningsanläggningar. Det är här den egentliga återvinningen sker – när materialet går från att vara avfall till råvaror genom att skruvas isär, sorteras och finfördelas. Återvinnarna plockar bort batterier och andra miljöfarliga komponenter manuellt innan de slutligen sorterar allt efter materialslag.

Privatperson eller verksamhet – olika insamlingsprocesser

Elavfall från privatpersoner kallas ”konsumentprodukter” och lämnas in via kommunernas återvinningscentraler eller via El-Kretsens batteriholkar. Vill du som privatperson veta mer om var du kan lämna in dina uttjänta elprodukter? Besök sajten sopor.nu för batterier, eller kommunens webbplats för elavfall.

Driver du en verksamhet? De flesta kommuner har en insamlingsplats där du kan lämna in ditt elavfall. Har din kommun ingen verksamhetsmottagning så kan du kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta närmaste avlämningsplats. Hanterar din verksamhet större volymer kan du teckna ett så kallat ”tjänsteavtal” vilket innebär att våra transportörer kommer direkt till din verksamhet och hämtar upp och transporterar bort elektronikavfallet. Läs mer om erbjudandet här.

Anteckningsskyldighet

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister.

Har du anteckningsskyldighet? Gör vårt test!

Har din verksamhet behov av att bortskaffa farligt avfall?

KUNSKAPSRUMMET