Kontakta vår kundtjänst

Har du frågor om producentansvar, deklarationer etc. så kan du kontakta oss här.

Konsumentelutrustning

Konsumentelutrustning är produkter som vanligtvis används i hushåll och som därför kan bli hushållsavfall. Det är produktens funktion som avgör, exempelvis räknas alltid datorer och tv-apparater som konsumentelutrustning oavsett var de används. 

Huvuddragen för dig som sätter konsumentelektronik på marknaden är att:

  • Ingå i ett godkänt insamlingssystem (El-Kretsen)
  • Rapportera årsstatistik till Naturvårdsverket (hanteras av El-Kretsen)
  • Arbeta med information till konsument (ta hjälp av och referera till El-Kretsen)
  • Märka produkterna med överkryssad soptunna
  • Skapa information om hur inbyggda batterier kan tas ut
  • Ta emot elavfall enligt ”en mot en princip”, eller all typ av småelavfall för dig som har butiksyta med elektronik >400m2
     

Insamlingssystemet rapporterar in producentens insamlade och behandlade mängder till Naturvårdsverket. Vi erbjuder också att rapportera in sålda mängder till Naturvårdsverket, kostnadsfritt om du tecknar Rapporteringsavtalet.  

Lagstiftningen i sin helhet hittar du här.

Du deklarerar dina sålda mängder medan vi sköter insamlingen

Vi på El-Kretsen hjälper dig uppfylla producentansvaret och bistår gärna med kunskap och rådgivning för att säkerställa att ditt företag har kontroll på de delar vi kan hjälpa till med och vilka delar inom producentansvaret varje enskild producent själv måste hantera.

Ansluter du dig till El-Kretsen blir du en del av det nationella insamlingssystemet. Du deklarerar dina sålda mängder medan vi sköter insamlingen av dina uttjänta produkter och batterier. Genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 15-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har vi kontroll över hela återvinningskedjan – vårt nationellt godkända insamlingssystem garanterar att elavfallet hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt.

Så fungerar insamlingssystemet

El-Kretsens analysanläggning

En egen analysanläggning ger oss möjlighet att analysera produkterna som samlas in, t ex kartlägga trender och förändringar över tid, materialsammansättning, andel farligt avfall mm.

Avgifter

El-Kretsens prislista för producenter består av årsavgifter för avtalen, samt miljöavgifter för produkter och batterier som är uppdelade i olika produktkoder. Anledningen är att avgifterna ska vara mer rättvisa i förhållande till de kostnader som olika produktgrupper har. Exempelvis har storleken på skärmar stor betydelse för kostnaden av såväl transport som återvinning, vilket också reflekteras i prislistan. Avgifterna betalas i samband med att produkten sätts på marknaden. Pengarna används till insamling och behandling av det elavfall som lämnas in idag, produkter som ofta är 10 – 15 år gamla.

Läs mer om våra avgifter.

Deklarationsportalen – all information samlat

Som kund hos oss får du din egen Deklarationsportal där vi samlar allt från information om hur en produkt ska klassificeras till certifikat, avtal och statistik. Det är också här du sköter din månads- eller kvartalsvisa deklaration. 

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund. När din ansökan blivit godkänd, får du en inloggning till Deklarationsportalen där du loggar in och tecknar avtalen du önskar. Efter det får du tillgång till dina certifikat, dessa behöver du för att kunna registrera dig hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet som gör tillsyn och tar ut en årlig avgift av alla producenter. Gå till Naturvårdsverkets sajt för vägledning kring producentansvar och för att registrera ditt företag. 

Exporterar du elutrustning? Läs mer här

Anslut dig här

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund.