KUNSKAPSRUMMET

Kylskåp och frysar

El-Kretsen samlar årligen in cirka 27 000 ton kasserade kylar och frysar, vilka fraktas till särskilda anläggningar som kan ta hand om freoner. Medianåldern för kylar och frysar som lämnas till återvinning är 15 år, men många är betydligt äldre än så. Sedan 1995 är det förbjudet att använda freoner i kylskåp. Ändå är nästan vartannat skåp så gammalt att det innehåller freoner, och för att inte ta onödiga risker hanteras alla kylmöbler i samma process där eventuella freoner omhändertas i slutna system.

  1. Vid ankomsten vägs och registreras avfallet.
  2. Farligt avfall såsom olja och kylkretsar tas bort. Köldmediet tas bort med en särskild vakuumsug. Här krävs ett högt säkerhetstänk och processen sker i ett slutet system så inget riskerar att läcka ut.
  3. Sedan töms skåpen på allt löst innehåll, som hyllor och lådor, som sorteras: glas och plast.
  4. Materialet krossas i ett slutet system där olika materialslag separeras.
  5. I krossen kan det frigöras freoner från isoleringsmaterialet. Gasen sugs ut till en särskild behållare.
KUNSKAPSRUMMET