Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet

Naturvårdsverket är den ansvariga och granskande myndigheten för att producentansvaret hålls och att insamlingssystemet fungerar – alltså att Sverige når målen i EU-direktiven. Naturvårdsverket sköter också sammanställningen av de statistiska rapporter som skickas till regeringen och till EU.

El-Kretsen ser till att systemet fungerar och att du som producent uppfyller det ansvar som lagstiftningen ställer på dig. Bland annat handlar det om att El-Kretsen gör den årliga rapporteringen av din försäljning till Naturvårdsverket, förutom att vi rapporterar vad som samlas in och hur det återvinns och ser till att elavfallet hamnar där det ska och återvinns på rätt sätt.

Kom ihåg att även om ditt företag är anslutet till El-Kretsen så måste det registreras hos Naturvårdsverket. Det görs enkelt på Naturvårdsverkets hemsida.