Nya Weee direktivet fastslaget

2014-10-08

Som vi tidigare informerat så har revideringen av WEEE direktivet succesivt skjutits framåt. Miljödepartementet har nu fattat beslut om hur den svenska förordningen skall ändras för att ta steget vidare mot ökad materialåtervinning och en anpassning till de nya regler som anges i direktivet.

Från miljöminister Lena Eks presskonferens framgick att rollfördelning och samarbetet mellan landets kommuner och producenterna (El-Kretsen) skall fortsätta. Regeringen vill främja ett än mer finmaskigt insamlingssystem, bland annat genom utökad butiksinsamling.

Det som sades går helt i linje med El-Kretsens ambitioner om att erbjuda ett rikstäckande och effektivt insamlingssystem. Vi har redan idag en god grund att stå på inför kommande förändringar. Det som återstår är att mer i detalj reda ut nya krav, möjligheter och ansvarsfördelning.

Den nya förordningen (2014:1075) träder i kraft 15 oktober 2014 men huvudsakliga förändringar börjar gälla från och med 1 oktober 2015. Däri ligger att vi som insamlingssystem måste vara godkänt, att kravet på finansiell garanti flyttas från producent till insamlingssystem, att butiksinsamling införs och att de mängder som samlas in där skall lämnas till ett godkänt insamlingssystem. Hur olika produkter kategoriseras hanteras i en egen skrivelse (2014:1078) vilken träder i kraft 15 augusti 2018. Det är förrän då som dagens 10 kategorier görs om till 6.