Kunskapsrummet

Vill du veta mer? På vårt Kunskapsrum finns statistik och artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

KUNSKAPSRUMMET

Om oss

När producentansvaret infördes 2001 skapade elektronikproducenterna via sina branschorganisationer en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare – El-Kretsen.

Vår uppgift är att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

Sedan starten 2001 har vi utvecklat ett nära samarbete med Sveriges samtliga 290 kommuner. Tillsammans med producenter, kommuner och återvinnare gör vi det lätt att ta ansvar för miljön.

Vilka är vi?

El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande företag som är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ägs av 19 branschföreningar. Vår organisation är liten men effektiv. Gemensamt för oss alla är vår strävan efter att erbjuda våra kunder kvalitativa lösningar som tar ansvar för både ekonomi och miljö.

Vår organisation är liten men effektiv

Vad gör vi?

Vårt rikstäckande insamlings- och återvinningssystem är uppdelat i två kategorier: hushåll och verksamheter. Hushållsinsamlingen kallas för elretur och organiseras i samarbete med kommunerna. Insamlingen från verksamheter organiseras via samarbeten med både kommunerna och kontrakterade transportörer.

Historien om El-Kretsen

I Sverige startade producentansvaret
under 1990-talet, och har utökats med till exempel:

Producentansvar för elprodukter

I Sverige föregick man WEEE-direktivet och skapade redan 2001 en förordning om producentansvar för elprodukter. Över en natt gick ansvaret för att transportera och återvinna allt som samlas in runt om i landet från kommunerna till producenterna. Olika branschorganisationer insåg snabbt värdet av att skapa ett gemensamt system för producenterna och bildade därför El-Kretsen. För att finansiera insamlingen var ett första steg att kontakta producenter och låta dem ansluta sig och betala miljöavgifter.

De första åren innebar insamlingen enbart kostnader men efter ett par år gjorde ökade materialpriser på världsmarknaden, förfinade återvinningsprocesser och det faktum att El-Kretsen blivit en aktör med stora mängder elavfall att vi för första gången såg ett positivt värde på det insamlade materialet.

Egen analysanläggning 2006

En milstolpe i El-Kretsens historia var 2006 när vi etablerade en analysanläggning, vilket gjorde att vi kunde få tillgång till egen statistik över det som samlas in. Statistiken från analysanläggningen har sedan dess varit vår grund för upphandlingar hos återvinnarna eftersom det gjorde att vi både fick kunskap om insamlingens värde men också om kostnad för hantering, till exempel hur många produkter som har inbyggda batterier som måste tas bort.

Producentansvar för batterier

År 2009 tillkom ett producentansvar för batterier och till skillnad från elprodukter är det producenterna som har ansvar även för den finmaskiga insamlingen här. Från en dag till en annan hade vi 10 000 batteriholkar att administrera och tömma. Sedan 2015 har vi arbetat med insamlingssystem för industribatterier och löser därmed producentansvaret för dessa batteriproducenter.

Fortsätter utveckla våra tjänster med resurseffektiv återvinning i fokus

Liksom andra företag har El-Kretsen gått från fax och excel till digitala portaler. Idag är vi ett IT-tungt företag som hanterar stora mängder data via de portaler som kommuner, transportörer och producenter använder. Succesivt har tjänsterna byggts ut för att spara administration och öka kvalitén.

Det material som tidigare grävdes ner plockas idag isär till minsta beståndsdel för att saneras och återvinnas, men utvecklingen stannar inte här. Tillsammans med våra producenter och återvinnare blickar vi framåt och jobbar för en ännu mer resurseffektiv återvinning. Det är att skapa miljönytta.

Pressbilder

Här har vi samlat ett antal pressbilder och logotyper. Frågor om användning hänvisas till El-Kretsens presskontakt, Mårten Sundin.

Pressbilder

Pressbilder på Fredrik Benson, VD, och Mårten Sundin, Marknads- och kommunikationschef. Pressbilderna är fria att använda vid omnämnande av El-Kretsen. Fotograf: Adam af Ekenstam

El-Kretsens logotyp

Användning av El-Kretsens logotyp skall ske i samråd med El-Kretsen. Var god kontakta oss innan användning.

KUNSKAPSRUMMET