KUNSKAPSRUMMET

Hållbarhetsrapport

Utmaningar med klimat, föroreningar och knappa resurser ställer krav på såväl nya tankesätt som tekniker. Innehållet i cirkulär ekonomi kan hjälpa oss med det. Men vad är El-Kretsens roll inom detta för att skapa en positiv förändring?

Läs mer om vart El-Kretsen står idag och hur vi siktar framåt i vår Hållbarhetsrapport för 2023.

Tvättmaskin nedmonterad per komponent

Om vår verksamhet, resultaten och kommande fokus

Kommunstatistik

För att se en samlad bild över hur mycket elavfall, lampor och batterier som lämnades in för återvinning under året, för hela landet och per kommun, se vår statistik på Kunskapsrummet.

Tidigare rapporter

KUNSKAPSRUMMET