Våra ägare

El-Kretsen ägs av följande branschföreningar:

APPLiA – Home Appliances Sweden

Batteriföreningen

Belysningsbranschen

Brandvarnargruppen

Branschorganisationen Svensk elektronik

CANT

ElektronikBranschen

E.L. – Elmateriel Leverantörerna

Hemljus

IT-&Telekomföretagen

KEPA – Branschföreningen för Kontors­artiklar, Emballage, Pappersprodukter & Angränsande produktområden

LEH – Leverantörsföreningen för Elektriska Handverktyg

Lek & Babybranschen

LLB – Branschföreningen Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk

NSA – Nordic Safety Association

Sjukvårdens Leverantörsförening – SLF

Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli

Svensk Handel

Sveriges Verktygsmaskinaffärers Förening