Kontakta vår kundtjänst

Har du frågor om producentansvar, deklarationer etc. så kan du kontakta oss här.

Professionell elutrustning

Professionell elutrustning är sådan som inte kommer användas i privata hushåll och som inte är ett av undantagen i förordningen. Exempel på professionell elutrustning kan vara utrustning för sjukhus såsom sängar, röntgenapparater och annat med inbyggd elektronik. Det kan vara laboratorieutrustning, upplysta vägskyltar, White boards för skola, kassaapparater eller kontrollinstrument för industri.

Som producent av professionell elutrustning och ansluten till El-Kretsen har du möjlighet att hänvisa dina slutkunder till vårt insamlingssystem där det är praktiskt möjligt. På många av landets återvinningscentraler erbjuds företag komma in och lämna avfall. Är det mindre mängder och produkter som passar i de kärl vi har så går det bra.

Är det däremot avfall som är skrymmande eller i stora volymer så kan vi i dialog med avfallslämnaren hämta avfallet på plats, eller ta emot på vissa anvisade platser. För sådana hämtningar offereras kärl och transport separat eftersom kostnaden till stor del beror på hur långt det ska transporteras och vad det är för slags avfall.

Är du ansluten till oss deklarerar du dina sålda mängder, och vi kan sköta den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket. Det gör vi kostnadsfritt till dig som tecknat Rapporteringsavtal. I rapporteringen ingår de mängder ni satt på marknaden samt att ni får er tilldelat dem mängder av professionellt elavfall som hanterats inom El-Kretsen. Mängderna fördelas på de kunder och de produktgrupper som deklarerats under året. 

Även om vi som insamlingssystem inte kan överta ansvaret på samma sätt som för konsumentelutrustning har vi en roll att fylla. Vårt erbjudande av insamling, administration och rapportering samt möjligheten att använda eller referera till El-Kretsen för information hjälper dig med professionell elutrustning att klara producentansvaret. Är du osäker om ni ska ansluta er eller inte till El-Kretsen? Hör av dig så tar vi en diskussion utifrån era förutsättningar.   

Lagstiftningen i sin helhet hittar du här.

Avgifter

El-Kretsens prislista för producenter består av årsavgifter för avtalen, samt miljöavgifter för produkter och batterier som är uppdelade i olika produktkoder. Anledningen är att avgifterna ska vara mer rättvisa i förhållande till de kostnader som olika produktgrupper har. Exempelvis har storleken på skärmar stor betydelse för kostnaden av såväl transport som återvinning, vilket också reflekteras i prislistan. Avgifterna betalas i samband med att produkten sätts på marknaden. Pengarna används till insamling och behandling av det elavfall som lämnas in idag, produkter som ofta är 10 – 15 år gamla. För professionell elutrustning tas inte höjd i prislistan för alla kostnader som kan uppstå vid hämtning. Detta eftersom professionellt elavfall kan se väldigt olik ut jämfört med konsumentelavfall både i form och volym. Därför finns ett förtydligande i prislistan om att kostnader utöver miljöavgiften kan offereras vid eventuell hämtning.

Läs mer om våra avgifter.

Deklarationsportalen – all information samlat

Som kund hos oss får du din egen Deklarationsportal där vi samlar allt från information om hur en produkt ska klassificeras till certifikat, avtal och statistik. Det är också här du sköter din månads- eller kvartalsvisa deklaration. 

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund. När din ansökan blivit godkänd, får du en inloggning till Deklarationsportalen där du loggar in och tecknar avtalen du önskar. Efter det får du tillgång till dina certifikat, dessa behöver du för att kunna registrera dig hos Naturvårdsverket.

Anslut dig här

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet som gör tillsyn och tar ut en årlig avgift av alla producenter.
Gå till Naturvårdsverkets sajt för vägledning kring producentansvar och för att registrera ditt företag. 

Exporterar du elutrustning? Läs mer här