Kunskapsrummet

Vill du veta mer? På vårt Kunskapsrum finns statistik och artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

KUNSKAPSRUMMET

Projekt mellan producent och återvinnare

Många av El-Kretsens kunder tar sikte på både klimatneutralitet och cirkulära resursströmmar. I företagens hållbarhetsrapporter finns information om vilka projekt och initiativ som redan skalats upp och vilka planer som finns för framtiden.

Uppläggen kan variera stort beroende på vilka slags produkter och vilken teknik och expertis som krävs. Avfallsentreprenörer som idag hämtar framförallt professionell elutrustning har här en möjlighet att själv rekonditionera och sälja vidare produkterna. Men de kan också inleda samarbeten med de producenter som vill ha tillbaka hela eller delar av just sina produkter.

Några producenter har själva skapat återbruksanläggningar för sina produkter, exempelvis HPs anläggning i Erskine Skottland som tar emot IT utrustning från hela Europa.

Mer om återbruk:
KUNSKAPSRUMMET