Senaste nytt gällande rapportering av farligt avfall

24 juni 2021

Information & avtal

 • Vi uppmanar fortfarande hämtplatspersonal att se över sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna rapportera informationen vidare till Naturvårdsverket.
 • Utskick av ombudsavtalen är påbörjat och fortsätter även efter semestrarna.

Teknik

 • Applikationen ”Insamlare” lanserades i februari och allt fler hämtplatser använder applikationen löpande. Både mottagning av avlämnarintyg (registrera och skapa anteckning InsamlingMottagning) samt för lagerrapportering och information.
 • Utveckling av kommande applikation ”Verksamhetsavfall”, som skall hjälpa avfallsproducenter, Insamlare (serviceverkstäder och fastighetsbolag m.fl.), är fortfarande ute på pilot. Vi har inte kunnat lanserad den som planerat, pga korrigeringar och nyutveckling, men hoppas kunna göra detta i augusti månad. Denna applikation kommer förenkla skapande och hantering av avlämnarintyg samt inkluderar tjänsten ”rapportering till registret för farligt avfall”.

6 maj 2021

Information & avtal

 • Vi uppmanar fortfarande hämtplatspersonal att se över sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna rapportera information till Naturvårdsverket.
 • Vi arbetar på frågan hur vi ska administrera ombudsavtalen och har inte långt kvar nu. Inom kort kommer även en anmodan om att delge kontaktuppgifter till avtalsansvariga.

Teknik

 • Applikationen ”Insamlare” lanserades i februari och många hämtplatser har redan installerat och använder applikationen löpande. Både mottagning av avlämnarintyg (registrera och skapa anteckning InsamlingMottagning) samt för lagerrapportering och information.
 • Utveckling av kommande applikation för applikation som skall hjälpa avfallsproducenter, serviceverkstäder och fastighetsbolag m.fl. Nu kallad ”Verksamhetsavfall” (tidigare ”Avfallsproducent”) är ute på pilot. Denna applikation kommer förenkla skapande och hantering av avlämnarintyg samt erbjuda tjänsten att få det rapporterat till registret för farligt avfall.
 • Tyvärr ligger vi efter tidsplanen på grund av nya case som måste hanteras då tolkning av vad och hur anteckningstyp ska tolkas har satt käppar i hjulen.

15 februari 2021

Information & avtal

 • Vi uppmanar fortfarande hämtplatspersonal att se över sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna rapportera information till Naturvårdsverket.
 • Vi arbetar på frågan hur vi ska administrera ombudsavtalen.

Teknik

 • Nu har vi lanserat applikationen ”Insamlare” på plattformerna IOS och Android. Nu kan hämtplatser enkelt ta emot farligt avfall med tillhörande avlämnarintyg från verksamheter. Scanna QR-kod, kontrollera, registrera, KLART! El-Kretsen kommer sedan rapportera detta mottagande till registret för farligt avfall.
 • Utveckling påbörjad för applikation som skall hjälpa avfallsproducenter, serviceverkstäder och fastighetsbolag m.fl. Denna applikation kommer förenkla skapande och hantering av avlämnarintyg samt erbjuda tjänsten att få det rapporterat till registret för farligt avfall.

15 januari 2021

Information & avtal

 • Vi uppmanar fortfarande hämtplatspersonal att se över sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna rapportera information till Naturvårdsverket.

Teknik

 • Testerna påbörjades i början på december tillsammans med Naturvårdsverket och det har fungerat enligt plan. Nu inväntar vi produktionsnycklar för API sen påbörjar vi rapportering.
 • Avlämnarintyget uppdateras:
  • Nytt avlämnarintyg i PDF-version med en QR-kod som snabbt kan läsas av appen ”Insamlaren” lanseras inom kort.
 • Applikationen ”Insamlare”, vilken förenklar mottagande och rapportering av verksamhetselavfall, är ute på pilottest men fördröjdes tyvärr av juluppehåll, vi hoppas kunna lansera denna applikation senast februari 2021.

10 december 2020

Information & avtal

 • Flertalet kommuner har tagit kontakt med El-Kretsen, men bara några få har agerat och frångår avtalet gällande mottagning av avfall från verksamheter.
 • El-Kretsen har haft möte med berörda aktörer som är med och utvecklar Avlämnarintyg-appen. Appen kommer fungera för både iPhone och Android
 • Hämtplatspersonal måste se över sina kontaktuppgifter för att vi ska kunna rapportera information till Naturvårdsverket.

Teknik

 • Överföring till Naturvårdsverkets register (så att El-Kretsen ska kunna agera ombud) håller på att testas intensivt och kommer kunna utföras skarpt inom kort.
 • Avlämnarintyget uppdateras:
  • Snart lanseras en PDF-version med en QR-kod som man kan scanna med mobilen för att komma direkt till Avlämnarintygssidan.
  • Appen för insamlare testas av tre kommuner fram till minst vecka 2, 2021.
  • Appen för avfallsproducenter är i startgroparna. Appen kommer fungera för både iPhone och Android.