Här blir skrot till statistik

På analysanläggningen analyseras avfallet för att effektivisera insamlingssystemet.

Hur många mobiltelefoner samlar vi in på ett år? Vad är medelåldern på alla TV-apparater som slängs? Hur mycket väger en genomsnittlig bur full av elavfall? Ser du statistik på elavfall inom Sverige är det stor chans att den kommer från vår egen analysanläggning i Arboga. Hit kommer omkring två procent av all insamlad småelektronik tar omvägen för att bli till statistik och därmed kunskap. Kunskapen använder vi för att våra förbehandlare ska få rätt ersättning för sitt arbete, men också för att se hur vårt elavfall förändras över tid. Bland annat gör vi löpande mätningar på materialslag, snittålder och vikt per produkt.

På vår analysanläggning gör vi också djupare studier av enskilda produkter eller projekt. År 2015 undersökte vi exempelvis hur stor andel av det insamlade elavfallet som fortfarande fungerar och skulle kunnat återbrukas. Under 2016 genomförs en studie inom återvinning av hela komponenter.