Skyltar som informerar om apparna

Nyhet! Nu kan du använda El-Kretsens appar för att rapportera en mängd andra fraktioner utöver elavfall!

Tack vare El-Kretsens samarbete med kommunerna (det s.k. Elretursamarbetet) kan du nu registrera alla Farligt Avfall-fraktioner som ÅVC:n tar emot med apparna Insamlare och Verksamhetsavfall!

Insamlareappen

Här kan du ladda ner broschyrer och affischer som du kan använda internt för ÅVC-personalen.

Verksamhetsavfallsappen

Här kan du ladda ner broschyrer och affischer som du kan sätta upp och dela ut till verksamheter.

Skyltar som informerar om appen ”Verksamhetsavfall”

Sedan november 2020 är det krav på att den som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. El-Kretsen har lanserat appen Insamlare och Verksamhetsavfall som förenklar hanteringen av registreringen för avfallsproducenter eller insamlare.

Vi har skapat tre olika informationsskyltar för ÅVC:er som du kan ladda ner och skriva ut, och sätta upp på passande plats.