Skyltar som informerar om apparna

Nu kan du använda El-Kretsens appar för att rapportera en mängd andra fraktioner utöver elavfall!

Tack vare El-Kretsens samarbete med kommunerna (det s.k. Elretursamarbetet) kan du nu registrera alla Farligt Avfall-fraktioner som ÅVC:n tar emot med apparna Insamlare och Verksamhetsavfall!

Insamlareappen

Här kan du ladda ner broschyrer och affischer som du kan använda internt för ÅVC-personalen.

Verksamhetsavfallsappen

Här kan du ladda ner broschyrer och affischer som du kan sätta upp och dela ut till verksamheter.