Kontakta vår kundtjänst

Har du frågor om producentansvar, deklarationer etc. så kan du kontakta oss här.

Stora industribatterier

Definitionen av ett industribatteri är att det är utformat uteslutande för industriell eller annan yrkesmässig användning eller som används i elektriska fordon. Som producent av industribatterier ska du ha ett lämpligt insamlingssystem för de batterier du sätter på marknaden.

Du ska se till att märka batterierna, ge information till slutförbrukare om hur batteriet ska återvinnas, och ansvarar för att årsvis redovisa till Naturvårdsverket mängden batterier som samlats in och hur du hanterat det insamlade materialet.   

Genom att ansluta dig till El-Kretsen hjälper vi dig med hela producentansvaret. Du får ta del av vår insamlingslösning för industribatterier, som tillgodoser såväl lagstadgade krav som logistiska och miljömässiga utmaningar. Vi gör också rapporteringen till Naturvårdsverket åt dig.  

Stora industribatterier kan inte hanteras som mindre och portabla industribatterier, då de är unika i storlek och form och de måste besiktigas innan transport. Har du portabla industribatterier rekommenderar vi dig att teckna avtalet för bärbara batterier.
 

Det ska vara enkelt att ta ansvar för miljön!

Du som kund formar systemet

Avtalet för stora, icke bärbara industribatterier har ett annat upplägg, att: Du rapporterar dina sålda mängder till oss, men till skillnad från bärbara batterier kommer kostnaden för återvinning först när industribatteriet ska tas omhand. Du som kund har möjlighet att vara med och forma systemet efter dina behov. På så sätt har du hela tiden koll på kostnader och har möjlighet att själva styra hur ni vill hantera era batterier. Det ger större frihet och du slipper binda upp kapital för framtida återvinning. 

Insamlingen sker via platser som du själv utser vid avtalstecknandet. Exempelvis kan ett elbilsbatteri hämtas direkt på verkstaden som plockat ut batteriet. 

Här kan du se våra årsavgifter för avtal.


 

Deklarationsportalen – all information på ett och samma ställe

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund. I samband med tecknande av avtalet behöver vi få in teknisk information om dina batterier och en lista på serviceverkstäder. När din ansökan blivit godkänd, får du ett mail av oss med en länk där du tecknar avtalet. Du får därefter en inloggning till Deklarationsportalen där du deklarerar dina sålda mängder, tar del av vår information och statistik, och får tillgång till dina certifikat, som du behöver för att kunna registrera dig hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet som gör tillsyn och tar ut en årlig avgift av alla producenter. Gå till Naturvårdsverkets sajt för vägledning kring producentansvar och för att registrera ditt företag. 

Anslut dig här

För att ansluta dig fyller du i ett formulär med en ansökan om att bli kund.