KUNSKAPSRUMMET

Stora vitvaror

Till stora vitvaror hör alla sorters hushållsmaskiner, utom just kyl och frys. Varje år tar El-Kretsen hand om cirka 33 000 ton avfall i den här kategorin och det rör sig främst om tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och spisar. I takt med produktutveckling och högre metallpriser så ser vi hur denna kategori innehåller allt mindre metaller till förmån för plast, glas och tyngder i form av betong. Miljömässigt är det bra ur tillverkningssynpunkt men svårare ur återvinningssynpunkt då man blandar fler olika, och oftast mindre värdefulla, material.

  1. Avfallet anländer till anläggningen, där produkterna vägs och registreras.
  2. Miljöfarliga ämnen avlägsnas och materialet krossas.
  3. ”Krosset” sorteras i metall, glas och plast, som sedan skickas iväg för återvinning.
KUNSKAPSRUMMET