Vår styrelse

Ordförande

Bo Thunberg

Ordinarie ledamöter

Klas Elm, v.Ordf.
Mikael Castanius
Therese Hazelius
Mats Hedenström
Thomas Hedin
Matts Spångberg

Suppleanter

Ann Christiansson
Mats Holme

Om El-Kretsen
Om El-Kretsen
Om El-Kretsen
Om El-Kretsen