Sökresultat (batteriboxar)

Litiumbatterier

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg (ADR-S) innebär nya förpackningsregler för batterier. Därför har El-Kretsen bytt ut sina batteriboxar. Bytet sker inte enbart på grund av nya lagkrav...

Kategori: Insamling