Sökresultat (Deklarationsportalen)

Deklarationsportalen

Det är dags att deklarera april månads försäljning, period 4, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 maj och vi behöver er deklaration senast den 10 maj. Tips, klicka gärna Ctrl + F5...

Kategori: Producentansvar

Producentansvar från A till Ö

EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar. Som producent på den svenska marknaden räknas svenska...

Kategori: Producentansvar