Sökresultat (Märkning)

Märkning och skyltsystem

Att märka elprodukter och batterier på rätt sätt är ett lagkrav. Alla producenter ska märka sina produkter med den överkorsade soptunnan. Skyltning och märkning för avfallssortering har nu fått ett gemensamt formspråk, där...

Kategori: Producentansvar

Producentansvar från A till Ö

EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar. Som producent på den svenska marknaden räknas svenska...

Kategori: Producentansvar