Sökresultat (rapportering)

Deklarationsportalen

Det är dags att deklarera april månads försäljning, period 4, för producenter som deklarerar månadsvis. Ni kan skicka deklarationen tidigast den 1 maj och vi behöver er deklaration senast den 10 maj. Tips, klicka gärna Ctrl + F5...

Kategori: Producentansvar

Hämtplatsportalen

Här loggar du in som ska göra lagerrapporter för fraktionerna på din återvinningscentral. Det är även här du kan kika på din statistik. Två gånger om året hittar du också ersättningsunderlaget här. Data som skickas från formulär på...

Kategori: Insamling