Test Beslutsträd: Insamlare

Tar du emot avfall som någon annan levererar till dig?