Test: Beslutsträd Transportör

Transporterar du andras avfall (från A till B)?