Kunskapsrummet

Vill du veta mer? På vårt Kunskapsrum finns statistik och artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

KUNSKAPSRUMMET

Konferens 2024

Konferensen tillsammans för kretsloppet

Nu är det dags att anmäla sig till El-Kretsens konferens

Välkommen till en unik konferens för producenter som fokuserar på de mest aktuella och kritiska ämnena inom vår bransch. Vi kommer att utforska lagstiftningarna kring producentansvar för elutrustning och batterier samt innehåll från EU:s Green Deal. Därtill kommer vi att fördjupa oss i de utmaningar och möjligheter som de kritiska råvarorna medför, med särskilt fokus på The Critical Raw Material Act.

Varför ska du delta?

Hållbarhetsfokus: Få insikter om hur vi kan skapa hållbara flöden inom produktion och återvinning.

Aktuella ämnen: Diskutera lagstiftningar och hur vi kan påverka de politiska initiativ som formar vår framtid.

Nätverksmöjligheter: Träffa andra hållbarhetsproffs från producenter, insamlingssystem, återvinnare och myndigheter.

På agendan:

EU:s Green Deal, redovisnings- och producentansvar: Vad innebär de senaste förändringarna för producenter av elutrustning och batterier?

Kritiska råvaror: Förstå och navigera The Critical Raw Material Act.

Hållbara flöden: Strategier för att skapa hållbara materialflöden.

Framtidens Utveckling: Hur kan vi som producenter, insamlingssystem och återvinnare arbeta tillsammans för att leda utvecklingen och påverka politiken för smarta hållbara lösningar?

Vi avrundar konferensen med ett mingel, med tid för ytterligare nätverkande och fortsatta spännande diskussioner.  

Exklusivt studiebesök och middag
Dagen innan konferensen erbjuder vi ett spännande studiebesök hos Svensk Freon, en av El-Kretsens leverantörer. Här får du en unik inblick i hur kylmöbler hanteras för att säkerställa miljösäker behandling och maximal materialåtervinning. Vi ordnar transport från Stockholms central till Svensk Freon i Hässelby, vilket gör det enkelt och bekvämt för dig att delta.

Konferensen är kostnadsfri, och vi bjuder på lunch och fika.

Datum: 16 oktober
Tid: 9:00-17:00 (och längre för dig som vill fortsätta mingla)
Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

KUNSKAPSRUMMET