Lönar det sig att transportera allt elavfall?

Ja, det gör det! Bara omhändertagandet av kylskåp ger en koldioxidbesparing motsvarande 1,2 miljoner ton varje år.

Att transportera insamlat elavfall till återvinning skapar en negativ miljöpåverkan med cirka 3500 ton koldioxid per år. Vi arbetar hela tiden med att optimera logistiken för att köra med så fulla bilar som möjligt. Ett exempel är att vi under 2015 ökade fyllnadsgraden i våra lastbärare med 2 procent vilket bara det sparade 3600 körda kilometer. Samtidigt kan våra transporter ställas i relation till den koldioxidbesparing vår återvinning bidrar med. Enbart omhändertagandet av freoner i gamla kylar och frysar sparar motsvarande 1,2 miljoner ton koldioxid per år.