Behöver du ett godkänt insamlingssystem för dina batterier?

Producenter som bara har små mängder bärbara batterier i omlopp omfattas av ett undantag om att ta hand om batterier som blir avfall och vara ansluten till ett insamlingssystem. Observera att undantaget inte gäller rapporteringen av årlig försäljning till Naturvårdsverket.

Du omfattas av undantaget om du släpper ut:

  • mindre än 1 kg kvicksilverbatterier/år
  • mindre än 2 kg kadmiumbatterier/år
  • mindre än 250 kg blybatterier som var och ett väger mer än 3 kg/år
  • mindre än 100 kg blybatterier som var och ett väger mindre än 3 kg/år
  • mindre än 50 kg övriga batterier/år

Är du osäker kontakta info@el-kretsen.se så hjälper vi dig.