Våra tjänster för producentansvar

Batterier och elutrustning, vad gäller?

Producentansvaret gäller för i stort sett alla produkter som drivs av sladd eller batteri. Även tillbehör omfattas, såsom kontaktdosor, tangentbord och fjärrkontroller. Några undantag finns, bland annat produkter som är avsedda att skickas ut i rymden, militär utrustning, implantat och medicintekniska produkter som förväntas bli smittförande, stora fasta installationer, fordon och andra mobila maskiner.   

I förordningen skiljer man på konsumentelektronik och ”annan elutrustning än konsumentelektronik”. För att tydliggöra och förenkla väljer vi att i stället kalla det professionell elutrustning. Det är produktens funktion och användningsområde som avgör om den räknas som konsument-, eller professionell elutrustning. Det har ingen betydelse vem som är kund, exempelvis om du säljer B2B eller B2C. Är det en produkt som kan användas både i ett hushåll och företag/industri/skola mm, räknas den som ”Dual use”, och ska då klassas som konsumentelutrustning. Telefoner, laptops och skruvdragare är därför konsumentelutrustning oavsett vem som köper dem. Däremot kan storköksutrustning eller laboratorieutrustning vara exempel på professionell elutrustning.

Många av El-Kretsens kunder har både konsument- och professionell elutrustning. Att deklarera alla mängder till El-Kretsen och därmed få ett samlat grepp på statistiken är ett skäl att göra detta. Även om vårt insamlingssystem i första hand är byggt och anpassat för konsumentelavfall så vet vi att det används också för proffsprodukter. Så länge produkterna får plats i våra insamlingskärl så har vi inga problem med detta, tvärtom ser vi det som positivt att nyttja vår infrastruktur så mycket det går. För större, otympliga produkter eller avlämning av stora volymer så hjälper vi till att hitta lösningar.

Det här erbjuder vi för konsumentelektronik respektive professionell elektronik

Ingår i vårt erbjudandeKonsumentelektronikProfessionell elektronik
Deklaration via portal
Tillgång till Produktbibliotek
Rådgivning & konsultation
Samlad statistik
Miljöparametrar kopplat till statistiken
Rapportering till Naturvårdsverket
Användning av El-Kretsens informationsmaterial
Nationell insamling via 290 kommuner samt butiker
Kostnadseffektivt erbjudande om inlämning eller hämtning på plats

Läs mer om våra erbjudanden

All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2022:1276) och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). 

Batterier

Batterier har en egen förordning, där de flesta batterityper omfattas, förutom sådana som är avsedda att sändas ut i rymden, eller är tillverkade för ett militärt ändamål. Batterier delas upp i tre grupper; bärbara batterier (de vanligaste batterierna), industribatterier (utformat för industriell användning eller till elektriska fordon som t ex elcyklar), och bilbatterier. Vi kan hjälpa dig uppfylla producentansvaret för alla slags batterier, men vi gör skillnad på portabla och stora, icke bärbara industribatterier, eftersom de kräver olika hantering.  

Läs mer om de olika batterityperna och vad vi erbjuder:

Bärbara batterier

Mindre batterier, ”de vanligaste”, små industribatterier och bilbatterier.

Stora industribatterier

Stora, icke bärbara industribatterier.