KUNSKAPSRUMMET

Utländska företag som säljer till Sverige

Producentansvar finns i alla europeiska länder. Däremot så skiljer sig lagstiftningen och hanteringen från land till land.

För utländska företag som säljer elprodukter direkt till svensk slutkonsument via distansförsäljning, behöver företaget utse ett juridiskt ombud, s.k. Authorised Representative. Det juridiska ombudet behöver vara etablerad i Sverige, och tar över ansvaret för att fullgöra skyldigheterna för producenten.

El-Kretsen erbjuder den tjänsten åt utländska företag, läs mer på vår engelska sida.

KUNSKAPSRUMMET