Behöver du hjälp?

Kontakta oss på telefonnummer 08-545 212 90 eller klicka på länken.

KUNSKAPSRUMMET

Våra tjänster

El-Kretsen är Sveriges största producentansvarsorganisation med ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för elektronik och batterier. Du har kanske sett våra burar för elavfall och boxar för batterier och ljuskällor på din lokala återvinningscentral? Våra tjänster kan delas upp i två huvuddelar: ”Producentansvar” och ”Insamling”.

Producentansvar innebär att företag som sätter elutrustning och/eller batterier på marknaden i Sverige (och EU) måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. De kraven uppfyller El-Kretsen åt anslutna producenter genom det rikstäckande insamlingssystemet och att vi sprider information om hållbarhet och hur slutanvändaren kan sortera rätt. Vi sammanställer också statistik och rapporterar till Naturvårdsverket.

Den andra stora delen av vår verksamhet består just av insamling av el- och batteriavfall och kvalitetssäkring av transporter och återvinning. I våra behållare kan både verksamheter och privatpersoner lämna av sitt avfall – och till verksamheter erbjuder vi dessutom att hjälpa till med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.

Producentansvar

För företag som omfattas av producentansvaret (s.k. Producenter)

Våra tjänster för producentansvar

Insamling

För verksamheter (avlämnare eller mottagare av farligt avfall)

Samla in och få hämtat

Tjänsteavtal & Ombudsavtal

Avlämning av farligt avfall

Du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Du kan testa längre ner på den här sidan om du har s.k. ”anteckningsskyldighet”.

Verksamheter med konsumentelavfall eller batterier får kostnadsfritt och utan medlemskap i El-Kretsen lämna sitt avfall på en anvisad insamlings- eller återvinningsanläggning vid uppvisande av ett Avlämnarintyg. Verksamheter med professionellt elavfall behöver dock vara anslutna som producenter hos El-Kretsen för att få utnyttja Avlämnarintygstjänsten och den kostnadsfria avlämningen.

El-Kretsen erbjuder två olika sorters Avlämnarintyg:

  • Avlämnarintyg+ som skapas i appen Verksamhetsavfall. Automatisk vidarerapportering till Avfallsregistret
  • Avlämnartintyg webb som skapas i webbläsaren. Avlämnaren behöver då själv sköta vidarerapportering till Avfallsregistret.
El-Kretsen sköter vidarerapportering till Avfallsregistret:

Avlämnarintyg+

Avlämnaren ansvarar själv för administration och rapportering till Avfallsregistret:

Avlämnarintyg webb

För Kommun och ÅVC

Registrera mottagning av farligt avfall och lagerrapportera med Insamlareappen

Har du anteckningsskyldighet?

Du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Är du osäker på om detta gäller dig? Gör vårt test!

Har din verksamhet behov av att bortskaffa farligt avfall?

KUNSKAPSRUMMET