Behöver du hjälp?

Kontakta oss på telefonnummer 08-545 212 90 eller klicka på länken.

Våra tjänster

Våra tjänster kan delas upp i två olika delar: ”Producentansvar” – för företag som sätter elutrustning och/eller batterier på marknaden och behöver uppfylla sitt producentansvar; och ”Insamling” – för verksamheter som söker praktiska tjänster för insamling eller avlämning och rapportering av farligt avfall.

Producentansvar

För företag som omfattas av producentansvaret (s.k. Producenter)

Våra tjänster för producentansvar

Insamling

För verksamheter (avlämnare eller mottagare av farligt avfall)

Hyr lastbärare för upphämtning

Hyra av lastbärare och ombudsavtal för tjänstekunder

Avlämning av farligt avfall – välj mellan två alternativ.

Alt. 1: Avlämning där El-Kretsen sköter rapportering till Naturvårdsverkets Avfallsregister

Avlämning av farligt avfall – Helhetslösning med Verksamhetsavfallsappen

Alt. 2: Avlämning där du vill rapportera själv till Naturvårdsverkets Avfallsregister

Avlämning av farligt avfall – Endast avlämning

För Kommun och ÅVC

Registrera mottagning av farligt avfall och lagerrapportera med Insamlareappen

Har du anteckningsskyldighet?

Sedan november 2020 är det krav på att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Är du osäker på om detta gäller dig? Gör vårt test!

Har din verksamhet behov av att bortskaffa farligt avfall?