Kontakta vår transportavdelning

Har du frågor om transport, insamling etc. så kan du kontakta oss här.

KUNSKAPSRUMMET

Avlämnarintyg & Avlämnarintyg+

Förenkla din avlämning med vår app!

I syfte att bättre kunna kartlägga farligt avfall i Sverige, samlar Naturvårdsverket in uppgifter i ett elektroniskt register (Avfallsregistret). Det innebär att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall behöver registrera denna hantering i Avfallsregistret. Här kan du läsa mer om Rapportering av farligt avfall.

För att förenkla administrationen för våra avlämnare och mottagare har El-Kretsen skapat appen Verksamhetsavfall. I appen registrerar du ditt avfall, vilket genererar ett kostnadsbelagt Avlämnarintyg+ som berättigar avlämning på anvisade insamlingsplatser. Registreringen skickas sedan automatiskt vidare till Avfallsregistret. I appen finns även transportdokument för varje avlämning av respektive fraktion.

Avlämnarintyg

El-Kretsen har i samförstånd med kommunerna utvecklat Avlämnarintyget: ett intyg som verksamheter skapar för varje avlämningstillfälle och avfallsslag, för att få lämna sitt elavfall. Vi rekommenderar att verksamheter i första hand använder sig av Verksamhetsavfallsappen för att skapa Avlämnarintyg+.

El-Kretsen tillhandahåller även en webbversion av Avlämnarintyg, som du skapar i formuläret nedan. Webbtjänsten är kostnadsfri, men kräver att du själv sköter registreringen i Avfallsregistret.

Konsumentelavfall och/eller batterier

Verksamheter som vill lämna in konsumentelavfall eller batterier behöver inte vara anslutna som producenter hos El-Kretsen för att få använda vår Avlämnarintygstjänst, och för att kostnadsfritt få lämna sitt elavfall i våra behållare på ÅVC:er. De flesta ÅVC:er har begränsad kapacitet för mottagning, så kontrollera gärna i förväg med din aktuella ÅVC.

Professionellt elavfall

Verksamheter som vill lämna in professionellt elavfall behöver säkerställa att den ursprungliga producenten av elprodukten är ansluten till El-Kretsen för att få använda vår Avlämnarintygstjänst, och för att få lämna sitt elavfall i våra behållare på ÅVC:er. Här kan du kontrollera att producenten är ansluten till oss. Notera också att det professionella elavfallet måste likna konsumentprodukter i vikt och mått; få plats i våra behållare; samt inte vara av omfattande mängd. För verksamheter med professionella produkter som är för stora/otympliga kan en kontakt tas med El-Kretsen så hjälps vi åt att hitta en lösning.

Övrigt farligt avfall (t ex tryckimpregnerat trä, olja, lösningsmedel)

För övrigt farligt avfall kan avlämnare använda Avlämnarintyg+/Avlämnarintyg för att lämna sitt avfall på utvalda mottagningsplatser. Dina närmaste mottagningsplatser för övrigt farligt avfall visas när du skapar Avlämnarintyg+ i appen, samt i scroll-listan i webbversionen.

Avlämnarintyg webb: Vidarerapportering till Avfallsregistret sköts av avlämnaren själv. Intyget ersätter ej egen skyldighet för upprättande av transportdokument.

Vad är CFAR-nummer?

CFAR-nummer är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. Du kan läsa mer om detta samt få fram ditt aktuella CFAR-nummer med hjälp av ditt organisationsnummer via tjänsten här.

Information om EWC-koder (avfallskoder)

Definitionen av konsumentavfall (hushållsliknande avfall) och gränsdragningen mot verksamhetsavfall är flytande eftersom det handlar om två olika principer för klassificering:

Var uppstår avfallet? eller Vilken är avfallets karaktär?

Om avfallet uppstår i en verksamhet ska ytterligare klassificering göras enligt nedan:

Avfallskod 20 XX XX*: Konsumentavfall (Hushållsliknande avfall)

Till konsumentavfallet räknas sådant avfall som typiskt sett uppkommer i ett hushåll. Avfallet behöver inte uppstå i ett hushåll men ska likna detta, t ex ett kylskåp avsedd för hushåll. Konsumentavfall uppstår på alla platser där människor vistas, t.ex. fikarum, offentliga lokaler, hyresfastigheter m.m.

Avfallskod 16 XX XX*: Verksamhetsavfall

Är avfallet av karaktären att det INTE liknar avfall från hushåll eller normalt inte uppstår i ett hushåll, ska ni klassificera det som verksamhetsavfall. (t.ex. industriella maskiner, delar, servicespill m.m.)

KUNSKAPSRUMMET