Kontakta vår transportavdelning

Har du frågor om transport, insamling etc. så kan du kontakta oss här.

Avlämnarintyg

Om du är ansluten som producent till El-Kretsen kan du lämna ditt elavfall från verksamheten på en anvisad insamlings- eller återvinningsanläggning, t ex en ÅVC (återvinningscentral). Inför detta kan du ladda ner El-Kretsens app Verksamhetsavfall som genererar ett kostnadsbelagt avlämnarintyg åt dig som sedan rapporteras vidare till Naturvårdsverket. Du kan också skapa ett kostnadsfritt avlämnarintyg i formuläret nedan, men då sker ingen vidarerapportering till Naturvårdsverket.

Avlämnarintyget visar sedan upp för personalen på insamlings- eller återvinningsanläggningen, för att du ska kunna lämna av ditt elavfall där.

OBS! Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Anteckningsskyldighet

Du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall ska registrera detta i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Läs mer om Rapportering av farligt avfall här. Om du använder El-Kretsens Verksamhetsavfallsapp för att generera ett avlämnarintyg så skapas och skickas den rapporten automatiskt till Naturvårdsverket, annars måste du sköta rapporteringen själv.

Vad är CFAR-nummer?

CFAR-nummer är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. Du kan läsa mer om detta samt få fram ditt aktuella CFAR-nummer med hjälp av ditt organisationsnummer via tjänsten här.

Information om EWC-koder (avfallskoder)

Definitionen av hushållsliknande avfall och gränsdragningen mot verksamhetsavfall är flytande eftersom det handlar om två olika principer för klassificering:

Var uppstår avfallet? eller Vilken är avfallets karaktär?

Om avfallet uppstår i en verksamhet ska ytterligare klassificering göras enligt nedan:

Avfallskod 20 XX XX*: Hushållsliknande avfall

Till hushållsavfallet räknas sådant avfall som typiskt sett uppkommer i ett hushåll. Avfallet behöver inte uppstå i ett hushåll men ska likna detta. Hushållsavfall (uppstår på alla platser där människor vistas, t.ex. fikarum, offentliga lokaler, hyresfastigheter m.m.)

Avfallskod 16 XX XX*: Verksamhetsavfall

Är avfallet av karaktären att det INTE liknar avfall från hushåll eller normalt inte uppstår i ett hushåll, ska ni klassificera det som verksamhetsavfall. (t.ex. industriella maskiner, delar, servicespill m.m.)