KUNSKAPSRUMMET

Transport

I Sverige står kommunerna för det finmaskiga insamlingssystemet som bland annat innefattar fastighetsnära och mobila miljöstationer för elavfall. El-Kretsen hämtar avfall från kommunerna, butiker, upphämtningsplatser för industribatterier och från de närmare 5 000 batteriholkar vi ansvarar för. Från holkar och återvinningscentraler kör sedan våra specialiserade transportörer det som samlats in till någon av våra återvinningsanläggningar.

Det här samlar vi in

Det elavfall som El-Kretsen hämtar upp består av produkter som drivs eller är beroende av sladdar eller batterier. Komponenter och tillbehör till sådana produkter samlas också in, till exempel kontaktdosor, tangentbord och fjärrkontroller. Avfallet delas vid insamlingstillfället in i olika fraktioner: Diverse el; Raka lysrör (inklusive ledlysrör); Övriga ljuskällor (inklusive ledlampor); Bildskämsprodukter; Bärbara batterier; Stora vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner, torktumlare och liknande); Kylskåp, frysar samt andra kylmöbler inklusive kylmöbler/kyldiskar och liknande från verksamheter; Stora industribatterier (dessa har en egen separat insamlingsprocess).

Vägning och registrering

Transportören väger och registrerar elburens unika ID-nummer för att säkerställa att elavfallet kommer till rätt plats.

Klimatpåverkan

Den största direkta klimatpåverkande aspekt som El-Kretsen råder över är transporter. Att transportera elavfall och batterier från insamlingsplats till återvinningsanläggning sköts av 15 olika transportfirmor. Dessa tjänster köper vi in via upphandling. Förutom pris och kvalitet ställer vi krav på miljörapportering där information om bland annat körda kilometer, bränsletyp, och euroklassning av fordon ingår. Varje år träffar vi våra transportörer: dels för att säkerställa att deras interna miljöarbete fortsatt enligt plan; dels för att diskutera hur samarbetet har gått och vad som kan förbättras för att få så optimala transportlösningar som möjligt. Nya tjänster i våra system och appar är exempel på resultat från sådana samråd.  

En annan viktig aspekt för att minska klimatpåverkan från transporter är att köra så få tonkilometer som möjligt. Det görs genom effektiv ruttplanering och genom att lastbilarna körs så fulla som möjligt. Ett aktivt arbete för att öka fyllnadsgraden i de kärl som hämtas och att lasta så många kärl som möjligt på samma transport ger positivt värde för både ekonomi och miljö.  

Våra transporter ger upphov till 3 300 ton växthusgaser varje år. Samtidigt kan våra transporter ställas i relation till den koldioxidbesparing vår återvinning bidrar med. Enbart omhändertagandet av freoner i gamla kylar och frysar sparar motsvarande 1,2 miljoner ton koldioxid per år.

Tillstånd

El-Kretsen använder tillståndspliktiga transportörer för att transportera elektronik- och batteriavfall i Sverige. Tillstånden utfärdas av Länsstyrelsen, och baseras på huruvida man har rätt förutsättningar för transport av farligt avfall ur ett hälso- och miljöskyddsperspektiv.

Våra transportörer

 • Alwex
 • BDX
 • Ekdahls Miljö AB
 • Gotlands Åkericentral AB
 • Hagéns Åkeri AB
 • Halmstad Bärarelag AB
 • JPL Miljölogistik
 • JRAB
 • LOTUS
 • m4
 • MLT AB
 • Nora Linde Frakt
 • S-E Westerlunds Åkeri AB
 • Stentorps Service AB
 • Äktab

Anteckningsskyldighet

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det åtföljas av ett transportdokument (en så kallad ”Anteckning”). El-Kretsen har anteckningsansvaret för transporter för konsumentelavfall från konsumenter och verksamheter (enligt 6 kap. 2 §).

Har du anteckningsskyldighet som transportör? Gör vårt test!

Transporterar du andras avfall (från A till B)?

Transportdokumentet ska tas fram av:

Den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv vara transportör (lämnaren) och den som tar emot avfallet från lämnaren för transport

Den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll

Den som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och (om sådan finns) lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om:

Avfallstyp

Avfallets vikt i kg

Datum för transport

Från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras

Transportör

Lämnare och slutlig mottagare (om sådana finns)

KUNSKAPSRUMMET