Beställning av kartonger till långa lysrör

Vi har en rutin för hantering av extra långa lysrör, där en kartong får beställas av ÅVC och användas för att samla in och transportera de lysrör som inte ryms i kärlen.

Vill du beställa kartonger?
Skicka då ett mejl med en förfrågan om kartonger till extra långa lysrör, till transport@el-kretsen.se, så gör vi en beställning åt dig.

Hanteringsanvisningar extra långa lysrör

Återvinningscentralen ansvarar för att kartongen står väderskyddad under tiden den finns på återvinningscentralen.

När lysrörskartongen är full lagerrapporteras den genom att göra en anteckning på lagerrapporten för Lysrör. Gör en lagerrapport i Insamlare-appen och lägg till en anteckning för fraktionen Lysrör. Där anger du hur många kartonger med extra långa lysrör som ska hämtas. Utan den informationen kommer transportören inte ta med kartongen.

Lastpallen med lysrörskartongerna måste vara åtkomliga för transportören.

Kom ihåg att kartongerna inte tål väta!