Beställning av kartonger till långa lysrör

Har du extra långa lysrör? Vi har en rutin för hantering av extra långa lysrör, där en kartong får beställas av ÅVC och användas för att samla in och transportera de lysrör som inte ryms i kärlen.

Kartongerna ”Långa lådor” beställs via info@packoplock.se. Klicka här för att hitta artikelnumret.

Kartongen levereras plan, sedan viks den ihop och tejpas på plats. Det är valfritt att lasta lysrören ovanifrån via kartongens långsida eller skjuta in lysrören via kartongens kortsida.

Endast hela lysrör får transporteras i denna kartong, trasiga lysrör läggs i El-Kretsens gula lastbärare.

När kartongen/kartongerna är fyllda stängs och tejpas de igen och ställs på en EUR pall (eller engångspall med samma mått dvs 1200×800).

Om det är många kartonger på samma pall säkras de på pallen på lämpligt sätt. En enkel förankring räcker.

Lysrörskartongen lagerrapporteras genom att göra en anteckning på lagerrapporten för lysrör. Det går bra att göra direkt i appen Insamlare. Gör en lagerrapport och lägg till en anteckning för fraktionen Lysrör. Där anger du hur många kartonger med extra långa lysrör som ska hämtas. Utan den informationen kommer transportören inte ta med kartongen.

Återvinningscentralen ansvarar för att kartongen står väderskyddad under tiden den finns på återvinningscentralen.

Lastpallen med lysrörskartongerna måste vara åtkomliga för transportören.

Kom ihåg att kartongerna inte tål väta!