Beställning av brandsläckare för litiumjonbatterier

På El-Kretsen hanterar vi flera tusen ton batterier varje år, både på hämtplatser men också i våra återvinningsanläggningar. De senaste åren har vi mätt en ökande andel litiumbaserade batterier i flödet samtidigt som medvetenheten om brand- och olycksrisken med dessa batterier också har ökat. I och med detta kan vi, med hjälp av Housegard, rekommendera en lösning för att öka säkerheten i batterihanteringen i hela vår verksamhet. Varje kommun eller det kommunföretag som har avtal med El-Kretsen har rätt att göra en beställning av Housegards släckmedel AVD med 15% rabatt hos GPMB Nordic.

Det finns många olika sorters litiumjonbatterier framtagna för olika applikationer och i dagsläget sitter de i många av våra teknikprylar. Vi kan t ex tacka litiumjonbatterier för att våra mobiltelefoner och datorer är lättare och energisnåla och för att utvecklingen av eldrivna fordon har tagit fart.

Dock så har du kanske hört talas om bränder i samband med litiumbatterier, och det är fakta att de har en känslighet mot värme som man måste ta hänsyn till. Trots att batterierna testas noga innan de säljs så kan värme börja utvecklas inuti batteriet om man t ex använder dåliga laddare eller skadar batteriet på något sätt. Har man riktig otur tar batteriets elektrolyt eld och detta kan starta kraftiga bränder som kan vara svåra att släcka.

Rekommendationerna för att släcka bränder i litiumjonbatterier är att använda ”rikliga mängder med vatten”, men det kan i vissa fall behövas alternativ till detta, och för litium-metallbatterier är vatten rent av dåligt som släckningsmedel.

AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) har det aktiva verkningsämnet vermikulit och sprutas ut som en dimma som fastnar på det brinnande materialet, och täcker det med ett keramiskt skal vilket i sin tur kyler ner branden. Metoden kan användas som traditionell brandsläckare eller genom en stationär sprinkleranläggning.

Användning

Tänk på att litiumbrandsläckaren inte tål att stå i utomhus när det är lägre temperatur än +5 grader C. Har den ändå blivit nedkyld kommer den att fungera så fort den fått rätt temperatur igen. Det finns värmeskåp att köpa som skyddar brandsläckaren och som rekommenderas om inget annat skydd finns. Skåp får beställas och bekostas av ÅVC:n. Här kan du beställa skåp.

Beställning av brandsläckare

Klicka på pilen om du vill komma till anmälningssidan hos GPMB Nordic och ta del av erbjudandet. Märk med ”El-Kretsen” i meddelanderutan, och kryssa i att du vill bli återförsäljare (du blir inte återförsäljare, men så fungerar webbsidans inställningar).