KUNSKAPSRUMMET

FAQ

Om El-Kretsen

Vad gör El-Kretsen?

Vilka är El-Kretsens kunder?

Vad får El-Kretsens sin inkomst från?

Vad är El-Kretsens största kostnader?

Producentansvar

Vilka företag omfattas av producentansvaret?

Vilka produkter omfattas av producentansvaret?

Hur regleras producentansvaret i lagstiftning?

Producent av konsumentelutrustning och/eller batterier – vad gäller?

Producent av professionell elutrustning – vad gäller?

Vad är skillnaden mellan konsument- och professionell elutrustning?

Produkter, tillbehör och komponenter. Vem deklarerar vad?

Vad kostar det att vara ansluten till El-Kretsen?

Vad ska rapporteras till Naturvårdsverket?

Vad handlar informationsansvaret om för mig som producent?

Vad menas med ”märkning” av produkter och batterier?

Vad är WEEE Europe?

Deklaration till El-Kretsen

Vad ska deklareras?

Vad är Deklarationsportalen?

Vad betyder El-Kretsens koder?

Hur vet jag vilken kod jag ska deklarera i?

Hur fungerar det med armaturer och ljuskällor?

Deklarerar man förpackning eller lösa batterier?

När man ska uppge kg-mängd i Deklarationsportalen, gäller det kg per enhet eller total kg-mängd för samtliga produkter?

Varför ska vikten redovisas på produkter även om avgiften är per styck?

Ska man räkna på nettovikten (produkten) eller grossvikten (produkt inkl. förpackning)?

Ska hela produktens vikt deklareras eller bara elektronikdelen?

Hur fungerar det med produkter med inbyggda batterier?

Hur mäter man storlek på produkter?

Vad menas med WEEE-kategorier?

Avgifter

Var går miljöavgiften till?

Inlämning av elavfall

Hur försäkrar El-Kretsen att information från mobiltelefoner, etc försvinner vid återvinning?

Vad gör ni med elektronik som fungerar och har ett andrahandsvärde?

KUNSKAPSRUMMET