KUNSKAPSRUMMET

Beställning av batterigaller

Varje kommun eller det kommunföretag som har avtal med El-Kretsen har rätt att göra en beställning av batterigaller. Kommunen/företaget ska då göra en central beställning till alla ÅVC i sitt område där El-Kretsen hämtar batterier. Beställningen gäller ett* galler per ÅVC och kommer att levereras till en central ÅVC i kommunen/området. Ni ansvarar därefter själva för att distribuera dem till respektive ÅVC. Gallren tillverkas på beställning och levereras med ordinarie hämtning av Diverse Elektronik ca 5 veckor efter beställning om inget annat anges. 

* = Tänk på att en ÅVC som bara har en batteribox inte behöver något galler eftersom hela batterifraktionen går som ”Litiumbaserade batterier”. 

Batterigallerbeställning

KUNSKAPSRUMMET