Hantering av litiumbatterier

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg (ADR-S) innebär särskilda förpackningsregler för batterier, och kräver särskilda batteriboxar. El-Kretsens batteriboxar har gått igenom en rad tester för att bli typgodkända för att transportera litiumbatterier och andra batterier.

Litiumbatterier

Litiumbatteri: kännetecken

Sortering av inbyggda litiumbatterier

Trasigt litiumbatteri

Vad menas med "stora batterier"?

Tejpning av poler

ÅVC har bara en batteribox

Avlämnare lägger batterier i fel behållare

Galler

Vid eventuell brand

Vermikulit

Vermikulit

Är vermikuliten farlig att hantera?

Beställning av vermikulit

Batterier som ska läggas i vermikulit

Batterier som ska läggas i boxen med blandade batterier (utan vermikulit)