KUNSKAPSRUMMET

Hantering av litiumbatterier

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg (ADR-S) innebär särskilda förpackningsregler för batterier, och kräver särskilda batteriboxar. El-Kretsens batteriboxar har gått igenom en rad tester för att bli typgodkända för att transportera litiumbatterier och andra batterier.

Rekommendationer för ÅVC

Litiumbaserade batterier ökar i andel i batteriinsamlingen och dessa kan ha brandfarliga egenskaper om de till exempel är skadade. Här finner du våra rekommendationer för blandade småbatterier, litium- och större batterier, samt skadade batterier. Tillsammans kan vi hjälpas åt att reducera risker för bränder på ÅVC, vid transporten, eller på våra sorteringsanläggningar runt om i landet.

Litiumbatterier

Litiumbatteri: kännetecken

Sortering av inbyggda litiumbatterier

Trasigt litiumbatteri

Vad menas med "stora batterier"?

Tejpning av poler

ÅVC har bara en batteribox

Galler

Vermikulit

Vermikulit

Beställning av Vermikulit

KUNSKAPSRUMMET