Kontakta vår transportavdelning

Har du frågor om transport, insamling etc. så kan du kontakta oss här.

KUNSKAPSRUMMET

Rapportering av farligt avfall

Allt elavfall klassas som farligt avfall.

Avfallsförordningen

Naturvårdsverket har sedan 2020 fört ett register över det farliga avfallet som cirkulerar i Sverige. Dessa uppgifter rapporteras sedan vidare till bl. a. Europeiska kommissionen. Dessutom kan uppgifterna användas när Naturvårdsverket utövar tillsyn och sammanställer statistik.

Du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall behöver registrera denna hantering i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Det kallas att du har ”anteckningsskyldighet”.

Har du anteckningsskyldighet? Gör vårt test!

Har din verksamhet behov av att bortskaffa farligt avfall?

Har du tjänsteavtal?

Är du tjänstekund, dvs hyr lastbärare med inkluderade hämtningar, har du också anteckningsskyldighet. För att slippa hantera rapporteringen kan du teckna vårt Ombudsavtal – så sköter El-Kretsen det åt dig.

Inlämning av elavfall

Privat eller verksamhet?

Lämnar avfallslämnaren sitt konsumentelavfall som privatperson eller verksamhet? Lagstiftningen för WEEE gör inte någon skillnad på vem som lämnar utan detta är enbart begränsat via Avfallsförordningen. Det är för att förenkla för en person som t ex kommer med hushållsavfall i en firmabil.

Konsumentelavfall från konsumenter

Anteckningsskyldighet för insamling borttransport. Insamlare-appen är ett uppskattat hjälpmedel för personal på ÅVC. Den ger en enkel hantering vid mottagande av elavfall.

Kommuninvånare som lämnar konsumentelavfall (hushåll) är undantagna från anteckningsskyldighet. Även kommunen är undantagna från anteckning vid mottagandet enligt vägledning SFS 2020:937. Dock behöver kommunen göra anteckning om ”insamling borttransport” och transport. Med Insamlareappen kan du registrera mottagning av elavfall direkt i mobilen – informationen skickas sedan automatiskt till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Du slipper dessutom gå in på datorn för att rapportera lagerstatus, utan kan sköta detta direkt i appen. Självklart samlas all tidigare aktivitet gällande registrering och rapportering i appen, så att du kan gå tillbaka vid behov. För att du alltid ska känna dig uppdaterad skickar vi dessutom ut relevanta nyheter från El-Kretsen direkt in i appen.  

Du använder samma inloggningsuppgifter som till Hämtplatsportalen.

El-Kretsen har anteckningsansvaret för transporterna för konsumentelavfall från konsumenter (enligt 6 kap. 2 §). El-Kretsen kommer också rapportera ”Insamling borttransport” från ÅVC om ni inte aktivt säger nej till detta (beslutat i samråd med Elreturrådet, november 2020).

Konsumentelavfall från verksamheter

Anteckningsskyldighet för avlämnare, mottagare och transport. Verksamhetsavfallsappen underlättar för dig som verksamhet.

Verksamheter som lämnar konsumentelavfall har anteckningskyldighet (se ”insamlare” 6 kap. 3 §). Med Verksamhetsavfallsappen kan du skapa avlämnarintyg ute hos kund eller när du ska lämna av ditt eget avfall. Intyget visas lätt upp som QR-kod på insamlingsplatsen, och informationen skickas sedan vidare direkt till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Alla dina tidigare avlämnarintyg sparas i appen. För att du alltid ska känna dig uppdaterad skickar vi dessutom ut relevanta nyheter från El-Kretsen direkt in i appen.    

Du kan registrera dig för ett konto direkt i appen eller genom att fylla i formuläret här. Rapporteringen av hanteringen debiteras i efterhand – enklare än så blir det inte!

Även mottagaren av elavfall från verksamheter har anteckningsskyldighet (detta kan göras direkt i Insamlareappen.)

El-Kretsen har anteckningsansvaret för transporterna (enligt 6 kap. 2 §). 

Önskar du att rapportera till Avfallsregistret själv?

Då kan du fylla i dina uppgifter i det här webbformuläret, vilket skapar ett kostnadsfritt avlämnarintyg som du kan visa upp på insamlingsplatsen. Dessa uppgifter förenklar mottagandet av ditt farliga avfall på insamlingsplatsen, men El-Kretsen kommer inte rapportera dina uppgifter till Avfallsregistret, utan du måste sköta rapporteringen själv.

Batteriholkar

För insamling av konsumentelavfall från hushåll via holkar och annat har vi gjort tolkningen enligt 6 kap. 21 § att ”Undantag för avfall som har producerats av hushåll” att mottagandet inte behöver rapporteras då mottagningen inte är tillståndspliktig. Hushållsavfall ska dock rapporteras när det lämnats över till tillståndspliktig mottagare. Detta görs då i samband med mellanlager eller mottagande i behandlingsanläggning.  

KUNSKAPSRUMMET